Ðang kí tìm Gia Sư

Liên hệ tìm gia sư: 0979.271.260 cô Hà
Thông tin liên lạc
Thông tin Học Viên
Trình độ(*)
Số lượng người học
Trường đang học(*)
Học lực hiện tại(*)

Môn học và số buổi/tuần(*)

   
TOÁN buổi/tuần
buổi/tuần
HÓA buổi/tuần
VĂN buổi/tuần
TIẾNG ANH buổi/tuần
SINH buổi/tuần
TIẾNG PHÁP buổi/tuần
TIẾNG NGA buổi/tuần
tiểu học buổi/tuần
LUYỆN CHŨ ĐẸP buổi/tuần
NHẠC buổi/tuần
MĨ THUẬT buổi/tuần
Tiếng Nhật buổi/tuần
T.A Giao Tiếp buổi/tuần
Tin Học buổi/tuần
Tiếng Đức buổi/tuần
Sử buổi/tuần
Địa buổi/tuần

Học phí trong khoảng buổi/2h
 Bảng giá tham khảo
Yêu cầu trình độ Gia Sư(*)
Yêu cầu giới tính Gia Sư(*)
Các buổi có thể học trong tuần(*)
  T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
Sáng
Chiều
Tối

Thông tin thêm hoặc yêu cầu khác

Nhập lại