Hợp đồng

HỢP ĐỒNG GIA SƯ

Mã số hợp đồng:………………

Bên A: Trung tâm gia sư Bảo Anh

Địa chỉ: số 5 ngõ 54 phố Định Công Thượng – Quận Hoàng Mai – Hà Nội.

Điên thoại: 0979 271 260 – 043 855 2397

Website: giasubaoanh.com.vn

Bên B: Gia sư

Họ tên: ………………..Ngày sinh:…… …………...

Số CMND:…………… ……Nơi cấp: ……………

Quê quán: ……………………..

Nơi học tập( công tác): ……………………

Điện thoại:…… …………Nơi ở hiện tại:……………

Hai bên cùng nhất trí thỏa thuận các vấn đề sau:

Điều 1: Bên A chuyển địa chỉ cho bên B đi dạy:

Khu vực dạy: ……………………………

Lớp môn: …………..số tiền/ buổi: …………….

Số buổi dạy trên tuần: ………Thời gian dạy: …………

Điều 2: Bên B phải có đủ kiến thức, kinh nghiệm, thời gian, nghiệp vụ sư phạm để dạy theo yêu cầu của phụ huynh học sinh.

Điều 3: Trước khi đi nhận lớp bên B phải đóng cho bên A phí nhận lớp 50% .

Kí hợp đồng lần:……… ……Tiền phí trung tâm: ………………

Điều 4: Bên A không được phép thu thêm tiền khi gia đình phụ huynh yêu cầu tăng số buổi dạy.Việc giảm số buổi dạy bên A không chịu trách nhiệm. Khi mức lương/ buổi bị giảm bên A có trách nhiệm trả lại số tiền thừa cho bên B.

Điều 5: Bên A không thanh toán tiền hợp đồng khi bên B tự ý nghỉ,ngừng dạy,chuyển địa chỉ cho người khác, có thái độ coi thường phụ huynh học sinh,mất hợp đồng,quá hạn hợp đồng.

Điều 6: Trường hợp đến gặp gia đình và không được chấp nhận bên B phải báo ngay cho bên A trong vòng 24h kể từ ngày đi nhận địa chỉ.Bên B sẽ nhận lại được 80% tiền phí nhận lớp.Các trường hợp khác nhận lại một nửa số tiền phí nhận lớp.Có thể nhận lại tiền hoặc nhận lớp mới.

Điều 7: Thanh toán tiền hợp đồng cho gia sư vào các ngày 10 – 20 – 30 hàng tháng.Hợp đồng có hiệu lực trong vòng 10 kể từ ngày kí hợp đồng.

Điều 8: Hai bên cung nhất trí thực hiện các điều khoản trên.

Bên A                                                             Bên B

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

gia su,gia sư,gia su ha noi,gia sư hà nội  Hướng dẫn đăng ký gia sư