Đăng Ký Gia Sư Tại Bảo Anh

Đăng nhập qua facebook để đăng ký làm gia sư, xem danh sách lớp và chọn lớp phù hợp.

Danh sách lớp mới

Danh sách lớp lớp cần gia sư, liên tục cập nhật bản danh sách lớp mới nhất 24/24. Liên hệ tư vấn: 0979.271.260 cô Hà

Mã số :951 - Lớp 5 - Môn Toán,Văn - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 100k - Khu vực dạy Đội Cấn Ba Đình - Yêu cầu sinh viên

Mã số :949 - Lớp 6 - Môn Văn - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy Phúc Tân Hoàn Kiếm - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :466a - Lớp 10 - Môn Toán - Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy Linh Đàm - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :467 - Lớp 6 - Môn Toán,Văn cơ bản - 5 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy Dương Nội Hà Đông - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :474 - Lớp 6 - Môn Toán Văn cơ bản - 4 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy Tô Hiệu Cầu Giấy - Yêu cầu sinh viên

Mã số :468 - Lớp 11 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy trung kính cầu giấy - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :466 - Lớp 10 - Môn Lý - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy linh đàm hoàng mai - Yêu cầu sinh viên nữ Hs rảnh sáng/tối.

Mã số :465 - Lớp 12 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy minh khai hai bà trưng - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :464 - Lớp 8 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy trung văn từ liêm - Yêu cầu sinh viên

Mã số :461 - Lớp 7 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy xuân phương nam từ liêm - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :459 - Lớp 7 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy phùng hưng hoàn kiếm - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :458 - Lớp 7 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy vũ hữu thanh xuân - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :457 - Lớp 12 - Môn tin học cơ bản - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy lê duẩn hai bà trưng - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :450 - Lớp 9 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy hoàng như tiếp long biên - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :454 - Lớp 5 - Môn Toán,tiếng Việt - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 100k - Khu vực dạy phương mai đống đa - Yêu cầu sinh viên nam

Mã số :452 - Lớp 2 - Môn Toán,tiếng Việt - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 100k - Khu vực dạy phú lãm hà đông - Yêu cầu sinh viên

Mã số :944 - Lớp 11 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 130k - Khu vực dạy mỹ đình từ liêm - Yêu cầu sinh viên

Mã số :946 - Lớp 8 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy royal city nguyễn trãi - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :945 - Lớp 10 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 130k - Khu vực dạy Thuốc Bắc Hoàn Kiếm - Yêu cầu sinh viên nữ

Lớp 6 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy hoa bằng cầu giấy - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :948 - Lớp 7 - Môn Văn - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy nguyễn khoái thanh trì - Yêu cầu sinh viên

Lớp 10 - Môn Văn - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 130k - Khu vực dạy hàng bạc hoàn kiếm. - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :946a - Lớp 3 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 100k - Khu vực dạy đại từ hoàng mai - Yêu cầu sinh viên

Mã số :948a - Lớp 6 - Môn Văn - 1 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy phùng khoang thanh xuân. - Yêu cầu sinh viên Dạy chiều t3. 5h-7h.

Lớp 8 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy tôn đức thắng đống đa - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :936 - Lớp 6 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy đầm trấu hai bà trưng - Yêu cầu sinh viên

Lớp 5 - Môn Toán,tiếng Việt,tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy kim mã ba đình - Yêu cầu sinh viên

Mã số :933 - Lớp 4 - Môn Toán,tiếng Việt - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 100k - Khu vực dạy ngô gia tự long biên - Yêu cầu sinh viên

Mã số :934 - Lớp 8 - Môn Lý,Hóa - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy nguyễn sơn long biên - Yêu cầu sinh viên

Mã số :927 - Lớp 3 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy vĩnh hưng hoàng mai - Yêu cầu sinh viên

Mã số Lớp Môn học Buổi/Tuần Số lượng HS Học phí Khu vực dạy Yêu cầu Xử lý
951 5 Toán,Văn 3 1 100k Đội Cấn Ba Đình sinh viên Chọn
949 6 Văn 2 1 120k Phúc Tân Hoàn Kiếm sinh viên nữ Chọn
466a 10 Toán 1 120k Linh Đàm sinh viên nữ Chọn
467 6 Toán,Văn cơ bản 5 1 120k Dương Nội Hà Đông sinh viên nữ Chọn
474 6 Toán Văn cơ bản 4 1 120k Tô Hiệu Cầu Giấy sinh viên Chọn
468 11 Toán 2 1 150k trung kính cầu giấy sinh viên nữ Chọn
466 10 2 1 120k linh đàm hoàng mai sinh viên nữ Hs rảnh sáng/tối. Chọn
465 12 Toán 2 1 150k minh khai hai bà trưng sinh viên nữ Chọn
464 8 tiếng Anh 2 1 120k trung văn từ liêm sinh viên Chọn
461 7 Toán 2 1 120k xuân phương nam từ liêm sinh viên nữ Chọn
459 7 Toán 2 1 120k phùng hưng hoàn kiếm sinh viên nữ Chọn
458 7 tiếng Anh 2 1 120k vũ hữu thanh xuân sinh viên nữ Chọn
457 12 tin học cơ bản 2 1 150k lê duẩn hai bà trưng sinh viên nữ Chọn
450 9 Toán 2 1 150k hoàng như tiếp long biên sinh viên nữ Chọn
454 5 Toán,tiếng Việt 3 1 100k phương mai đống đa sinh viên nam Chọn
452 2 Toán,tiếng Việt 3 1 100k phú lãm hà đông sinh viên Chọn
944 11 tiếng Anh 2 1 130k mỹ đình từ liêm sinh viên Chọn
946 8 tiếng Anh 2 1 120k royal city nguyễn trãi sinh viên nữ Chọn
945 10 Toán 2 1 130k Thuốc Bắc Hoàn Kiếm sinh viên nữ Chọn
6 Toán 2 1 120k hoa bằng cầu giấy sinh viên nữ Chọn
948 7 Văn 2 1 120k nguyễn khoái thanh trì sinh viên Chọn
10 Văn 2 1 130k hàng bạc hoàn kiếm. sinh viên nữ Chọn
946a 3 tiếng Anh 2 1 100k đại từ hoàng mai sinh viên Chọn
948a 6 Văn 1 1 120k phùng khoang thanh xuân. sinh viên Dạy chiều t3. 5h-7h. Chọn
8 tiếng Anh 2 1 120k tôn đức thắng đống đa sinh viên nữ Chọn
936 6 tiếng Anh 2 1 120k đầm trấu hai bà trưng sinh viên Chọn
5 Toán,tiếng Việt,tiếng Anh 2 1 120k kim mã ba đình sinh viên Chọn
933 4 Toán,tiếng Việt 3 1 100k ngô gia tự long biên sinh viên Chọn
934 8 Lý,Hóa 2 1 120k nguyễn sơn long biên sinh viên Chọn
927 3 tiếng Anh 2 1 120k vĩnh hưng hoàng mai sinh viên Chọn