Đăng Ký Gia Sư Tại Bảo Anh

Đăng nhập qua facebook để đăng ký làm gia sư, xem danh sách lớp và chọn lớp phù hợp.

Danh sách lớp gia sư

Danh sách lớp lớp cần gia sư, liên tục cập nhật bản danh sách lớp mới nhất 24/24. Liên hệ tư vấn: 0979.271.260 cô Hà

Mã số :330 - Lớp 1 - Môn Toán, tiếng Việt - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 100k - Khu vực dạy yên sở hoàng mai. - Yêu cầu sinh viên Nam/ nữ

Mã số :323 - Lớp 6 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy âu cơ tây hồ. - Yêu cầu sinh viên Nam/ nữ.

Mã số :312 - Lớp 1 - Môn tiếng Anh - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 250k - Khu vực dạy hoàng minh giám, thanh xuân. - Yêu cầu Giáo Viên Nữ.

Mã số :310A - Lớp 4 - Môn Toán,tiếng Việt - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 250k - Khu vực dạy đại thanh hoàng mai. - Yêu cầu giáo viên

Mã số :309A - Lớp 9 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy đại mỗ từ liêm. - Yêu cầu sinh viên nam

Mã số :248 - Lớp 9 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy thị trấn đông anh. - Yêu cầu sinh viên nam/ nữ

Mã số :211 - Lớp 3 - Môn Toán,tiếng Việt - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy kim mã ba đình. - Yêu cầu sinh viên Nữ.

Mã số :282 - Lớp 12 - Môn Toán, Lý, Hóa - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí - Khu vực dạy Văn tự thường tín. - Yêu cầu sinh viên ( có thể tách từng môn riêng).

Mã số :276 - Lớp 12 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy lê trọng tấn thanh xuân. - Yêu cầu sinh viên nam/ nữ

Mã số :272 - Lớp 5 - Môn Toán, tiếng Việt - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy trần duy hưng cầu giấy. - Yêu cầu sinh viên nữ. Kinh nghiệm dạy lớp 5.

Mã số :256 - Lớp 9 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy Nam dư lĩnh nam. - Yêu cầu sinh viên nam/ nữ.

Mã số :255 - Lớp 4 - Môn Toán,tiếng Việt - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy chợ đồng xuân, hoàn kiếm. - Yêu cầu sinh viên Nữ. Kinh nghiệm

Mã số :390 - Lớp 10 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy kdt Việt Hưng long biên. - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :384 - Lớp 12 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy âu cơ tây hồ. - Yêu cầu sinh viên Nam/ nữ

Mã số :356 - Lớp 9 - Môn Văn - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy tô ngọc vân tây hồ. - Yêu cầu sinh viên Nữ.

Mã số :351 - Lớp 3 - Môn tiếng Anh( kèm thêm toán tv, hs học trường quốc tế) - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy yên phụ tây hồ. - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :417 - Lớp 2 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 250k - Khu vực dạy yên sở hoàng mai. - Yêu cầu giáo viên Nữ.

Mã số :427 - Lớp 7 - Môn Văn - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy trường chinh thanh xuân. - Yêu cầu sinh viên

Mã số :424 - Lớp 1 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy tâm mai hoàng mai. - Yêu cầu sinh viên Kinh nghiệm

Mã số :436 - Lớp 7 - Môn Văn - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy tạ hiện hoàn kiếm.  - Yêu cầu sinh viên Nữ.

Mã số :438 - Lớp 7 - Môn Toán,Văn - 2b/môn Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy vạn bảo ba đình.  - Yêu cầu sinh viên. Có thể dạy riêng môn. Nam/ nữ.

Mã số :441 - Lớp 5 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy sài đồng long biên. - Yêu cầu sinh viên nam/ nữ.

Mã số :431 - Lớp 4 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy kim mã ba đình. - Yêu cầu sinh viên kinh nghiệm.

Mã số :453 - Lớp 1 - Môn Toán,tiếng Việt - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 100k - Khu vực dạy an dương tây hồ. - Yêu cầu sinh viên

Mã số :450 - Lớp 7 - Môn Văn, tiếng Anh - 2b/môn Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí - Khu vực dạy kdt Thanh Hà, gần Xa la, hà đông. - Yêu cầu sinh viên nam/ nữ.

Mã số :573 - Lớp 4 - Môn đàn piano - 1 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 300k - Khu vực dạy cổ nhuế từ liêm - Yêu cầu sinh viên

Mã số :562 - Lớp 11 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy hồ tùng mậu cầu giấy. - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :587 - Lớp 4 - Môn Toán,tiếng Việt - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy nghĩa dũng ba đình. - Yêu cầu sinh viên kinh nghiệm.

Mã số :452 - Lớp 11 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy cổ nhuế từ liêm. - Yêu cầu sinh viên nũ

Mã số :599 - Lớp 10 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy đội cấn ba đình. - Yêu cầu sinh viên nam/ nữ

Mã số Lớp Môn học Buổi/Tuần Số lượng HS Học phí Khu vực dạy Yêu cầu Xử lý
330 1 Toán, tiếng Việt 3 1 100k yên sở hoàng mai. sinh viên Nam/ nữ Chọn
323 6 tiếng Anh 2 1 120k âu cơ tây hồ. sinh viên Nam/ nữ. Chọn
312 1 tiếng Anh 3 1 250k hoàng minh giám, thanh xuân. Giáo Viên Nữ. Chọn
310A 4 Toán,tiếng Việt 3 1 250k đại thanh hoàng mai. giáo viên Chọn
309A 9 tiếng Anh 2 1 150k đại mỗ từ liêm. sinh viên nam Chọn
248 9 tiếng Anh 2 1 150k thị trấn đông anh. sinh viên nam/ nữ Chọn
211 3 Toán,tiếng Việt 3 1 120k kim mã ba đình. sinh viên Nữ. Chọn
282 12 Toán, Lý, Hóa 2 1 Văn tự thường tín. sinh viên ( có thể tách từng môn riêng). Chọn
276 12 tiếng Anh 2 1 150k lê trọng tấn thanh xuân. sinh viên nam/ nữ Chọn
272 5 Toán, tiếng Việt 3 1 150k trần duy hưng cầu giấy. sinh viên nữ. Kinh nghiệm dạy lớp 5. Chọn
256 9 tiếng Anh 2 1 150k Nam dư lĩnh nam. sinh viên nam/ nữ. Chọn
255 4 Toán,tiếng Việt 3 1 120k chợ đồng xuân, hoàn kiếm. sinh viên Nữ. Kinh nghiệm Chọn
390 10 Toán 2 1 150k kdt Việt Hưng long biên. sinh viên nữ Chọn
384 12 Toán 2 1 150k âu cơ tây hồ. sinh viên Nam/ nữ Chọn
356 9 Văn 2 1 150k tô ngọc vân tây hồ. sinh viên Nữ. Chọn
351 3 tiếng Anh( kèm thêm toán tv, hs học trường quốc tế) 3 1 150k yên phụ tây hồ. sinh viên nữ Chọn
417 2 tiếng Anh 2 1 250k yên sở hoàng mai. giáo viên Nữ. Chọn
427 7 Văn 2 1 120k trường chinh thanh xuân. sinh viên Chọn
424 1 tiếng Anh 2 1 120k tâm mai hoàng mai. sinh viên Kinh nghiệm Chọn
436 7 Văn 2 1 120k tạ hiện hoàn kiếm.  sinh viên Nữ. Chọn
438 7 Toán,Văn 2b/môn 1 120k vạn bảo ba đình.  sinh viên. Có thể dạy riêng môn. Nam/ nữ. Chọn
441 5 tiếng Anh 2 1 120k sài đồng long biên. sinh viên nam/ nữ. Chọn
431 4 tiếng Anh 2 1 120k kim mã ba đình. sinh viên kinh nghiệm. Chọn
453 1 Toán,tiếng Việt 3 1 100k an dương tây hồ. sinh viên Chọn
450 7 Văn, tiếng Anh 2b/môn 1 kdt Thanh Hà, gần Xa la, hà đông. sinh viên nam/ nữ. Chọn
573 4 đàn piano 1 1 300k cổ nhuế từ liêm sinh viên Chọn
562 11 Toán 2 1 150k hồ tùng mậu cầu giấy. sinh viên nữ Chọn
587 4 Toán,tiếng Việt 3 1 120k nghĩa dũng ba đình. sinh viên kinh nghiệm. Chọn
452 11 tiếng Anh 2 1 150k cổ nhuế từ liêm. sinh viên nũ Chọn
599 10 Toán 2 1 150k đội cấn ba đình. sinh viên nam/ nữ Chọn