Đăng Ký Gia Sư Tại Bảo Anh

Đăng nhập qua facebook để đăng ký làm gia sư, xem danh sách lớp và chọn lớp phù hợp.

CLIK >>>XEM LỚP TRÊN FACEBOOK

Xem danh sách lơp được update liên tục trên facebook các bạn có thể theo dõi lớp thường xuyên và dễ dàng hơn

Mã số :699 - Lớp 12 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 300k - Khu vực dạy Minh Khai. - Yêu cầu giáo viên nữ

Mã số :700 - Lớp 9 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy Nghĩa Dũng Ba Đình. - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :701 - Lớp 9 - Môn Toán - 3 Buổi/Tuần - 1(hs nữ) Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy Chợ Tó Đông Anh. - Yêu cầu sinh viên Nữ Kinh Nghiệm.

Mã số :702 - Lớp 9 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy Bạch Mai HBT - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :704 - Lớp 2 - Môn Toán,tiếng Việt - 2 Buổi/Tuần - 1(hs nữ) Học sinh - Học phí 250k - Khu vực dạy Nguyễn Văn Cừ Long Biên - Yêu cầu giáo viên Nữ Kinh nghiệm.

Mã số :708 - Lớp 8(kèm thêm bạn lớp 4) - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy Phan Đình Giót Hà Đông - Yêu cầu sinh viên Nữ Kinh Nghiệm

Mã số :703 - Lớp 6 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy Cự Khối Long Biên. - Yêu cầu sinh viên

Mã số :711 - Lớp 9 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 4 Học sinh - Học phí 250k - Khu vực dạy Dương Nội Hà Đông. - Yêu cầu sinh viên

Mã số :712 - Lớp 11 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 250k - Khu vực dạy Phạm Tuấn Tài Cầu Giấy. - Yêu cầu giáo viên nữ

Mã số :686 - Lớp 5 - Môn Toán,tiếng Việt - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 300k - Khu vực dạy Thái Hà Đống Đa. - Yêu cầu giáo viên nữ

Mã số :705 - Lớp 4 - Môn Toán,tiếng Việt - 3 Buổi/Tuần - 1(hs nam) Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy Ngọc Khánh Ba Đình - Yêu cầu sinh viên kinh nghiệm

Mã số :710 - Lớp 5 - Môn Toán,tiếng Việt - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 250k - Khu vực dạy Khuyến Lương Hoàng Mai - Yêu cầu giáo viên nam nữ

Mã số :713 - Lớp 3 - Môn Toán,tiếng Việt - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 100k - Khu vực dạy Phúc Đồng Long Biên - Yêu cầu sinh viên nam nữ lịch dạy chiều t2, chiều t6

Mã số :714 - Lớp 5 - Môn Toán,tiếng Việt - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 200k - Khu vực dạy Thái Hà Đông Đa - Yêu cầu giáo viên nữ

Mã số :725 - Lớp 6 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1(hs nam) Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy Thanh hà Hà ĐÔng - Yêu cầu sinh viên nam nữ

Mã số Lớp Môn học Buổi/Tuần Số lượng HS Học phí Khu vực dạy Yêu cầu Xử lý
699 12 Toán 2 1 300k Minh Khai. giáo viên nữ Chọn
700 9 Toán 2 1 150k Nghĩa Dũng Ba Đình. sinh viên nữ Chọn
701 9 Toán 3 1(hs nữ) 150k Chợ Tó Đông Anh. sinh viên Nữ Kinh Nghiệm. Chọn
702 9 tiếng Anh 2 1 150k Bạch Mai HBT sinh viên nữ Chọn
704 2 Toán,tiếng Việt 2 1(hs nữ) 250k Nguyễn Văn Cừ Long Biên giáo viên Nữ Kinh nghiệm. Chọn
708 8(kèm thêm bạn lớp 4) Toán 2 1 150k Phan Đình Giót Hà Đông sinh viên Nữ Kinh Nghiệm Chọn
703 6 Toán 2 1 120k Cự Khối Long Biên. sinh viên Chọn
711 9 tiếng Anh 2 4 250k Dương Nội Hà Đông. sinh viên Chọn
712 11 Toán 2 1 250k Phạm Tuấn Tài Cầu Giấy. giáo viên nữ Chọn
686 5 Toán,tiếng Việt 3 1 300k Thái Hà Đống Đa. giáo viên nữ Chọn
705 4 Toán,tiếng Việt 3 1(hs nam) 120k Ngọc Khánh Ba Đình sinh viên kinh nghiệm Chọn
710 5 Toán,tiếng Việt 3 1 250k Khuyến Lương Hoàng Mai giáo viên nam nữ Chọn
713 3 Toán,tiếng Việt 2 1 100k Phúc Đồng Long Biên sinh viên nam nữ lịch dạy chiều t2, chiều t6 Chọn
714 5 Toán,tiếng Việt 3 1 200k Thái Hà Đông Đa giáo viên nữ Chọn
725 6 tiếng Anh 2 1(hs nam) 120k Thanh hà Hà ĐÔng sinh viên nam nữ Chọn
loading Đang tải...