Đăng Ký Gia Sư Tại Bảo Anh

Đăng nhập qua facebook để đăng ký làm gia sư, xem danh sách lớp và chọn lớp phù hợp.

Danh sách lớp mới

Danh sách lớp lớp cần gia sư, liên tục cập nhật bản danh sách lớp mới nhất 24/24. Liên hệ tư vấn: 0979.271.260 cô Hà

Mã số :922 - Lớp 9 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy ngọc lâm long biên - Yêu cầu sinh viên

Mã số :294 - Lớp 8 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy võ chí công tây hồ - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :961 - Lớp 4 - Môn Toán,tiếng Việt - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 100k - Khu vực dạy thụy khuê tây hồ - Yêu cầu sinh viên

Mã số :946 - Lớp 1 - Môn tiếng Anh - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 100k - Khu vực dạy lê trọng tấn hà đông - Yêu cầu sinh viên

Mã số :962 - Lớp 11 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 2 hs nam Học sinh - Học phí 200k - Khu vực dạy lĩnh nam hoàng mai - Yêu cầu sinh viên kinh nghiệm. Dạy thứ 7, chủ nhật

Mã số :918 - Lớp 12 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy minh khai hai bà trưng - Yêu cầu sinh viên nữ

Lớp 6 - Môn tiếng Anh - 1 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy hàng bạc hoàn kiếm - Yêu cầu sinh viên

Lớp 9 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 100k - Khu vực dạy cầu giấy- học viện báo chí - Yêu cầu sinh viên nữ

Lớp 6 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy yên sở hoàng mai - Yêu cầu sinh viên

Lớp 4 - Môn Toán,tiếng Việt - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 100k - Khu vực dạy yên sở hoàng mai - Yêu cầu sinh viên

Lớp 9 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy ngọc lâm long biên - Yêu cầu sinh viên nữ

Lớp 5 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy nghĩa dũng ba đình - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :774 - Lớp 5 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy cầu diễn từ liêm - Yêu cầu sinh viên sư phạm

Mã số :881 - Lớp 7 - Môn Toán,tiếng Anh - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy trần quý kiên cầu giấy - Yêu cầu sinh viên kinh nghiệm

Mã số :870 - Lớp 11 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy giảng võ ba đình - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :892 - Lớp 9 - Môn tiếng Anh - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy ngọc khánh ba đình. - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :896 - Lớp 5 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy nghĩa dũng ba đình - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :894 - Lớp 8 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy thụy khuê tây hồ. - Yêu cầu sinh viên nữ

Lớp 6 - Môn Văn - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy trường chinh thanh xuân - Yêu cầu sinh viên sư phạm

Lớp 9 - Môn Địa - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150/250k - Khu vực dạy phúc tân hoàn kiếm - Yêu cầu sinh viên/giáo viên

Lớp 6 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy vọng hà hoàn kiếm - Yêu cầu sinh viên

Lớp 9 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy phúc tân hoàn kiếm - Yêu cầu sinh viên

Mã số :842 - Lớp 6 - Môn Văn - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy vân canh nam từ liêm - Yêu cầu sinh viên

Mã số :851 - Lớp 6 - Môn Văn - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy phúc tân hoàn kiếm - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :484 - Lớp 4 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 200k - Khu vực dạy xuân phương từ liêm - Yêu cầu giáo viên

Mã số :847 - Lớp 9 - Môn tiếng Anh - 1 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy trần cung cầu giấy - Yêu cầu sinh viên nam

Mã số :842 - Lớp 6 - Môn Văn - 1 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy vân canh nam từ liêm - Yêu cầu sinh viên

Mã số :837 - Lớp 2 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy quán thánh ba đình - Yêu cầu sinh viên

Mã số :733 - Lớp 9 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy khu công nghiệp bắc thăng long, đông anh - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :712 - Lớp 9 - Môn Lý - 1 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy đội cấn ba đình - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số Lớp Môn học Buổi/Tuần Số lượng HS Học phí Khu vực dạy Yêu cầu Xử lý
922 9 tiếng Anh 2 1 150k ngọc lâm long biên sinh viên Chọn
294 8 tiếng Anh 2 1 120k võ chí công tây hồ sinh viên nữ Chọn
961 4 Toán,tiếng Việt 3 1 100k thụy khuê tây hồ sinh viên Chọn
946 1 tiếng Anh 3 1 100k lê trọng tấn hà đông sinh viên Chọn
962 11 Toán 2 2 hs nam 200k lĩnh nam hoàng mai sinh viên kinh nghiệm. Dạy thứ 7, chủ nhật Chọn
918 12 tiếng Anh 2 1 150k minh khai hai bà trưng sinh viên nữ Chọn
6 tiếng Anh 1 1 120k hàng bạc hoàn kiếm sinh viên Chọn
9 tiếng Anh 2 1 100k cầu giấy- học viện báo chí sinh viên nữ Chọn
6 Toán 2 1 120k yên sở hoàng mai sinh viên Chọn
4 Toán,tiếng Việt 2 1 100k yên sở hoàng mai sinh viên Chọn
9 tiếng Anh 2 1 150k ngọc lâm long biên sinh viên nữ Chọn
5 Toán 2 1 120k nghĩa dũng ba đình sinh viên nữ Chọn
774 5 Toán 2 1 120k cầu diễn từ liêm sinh viên sư phạm Chọn
881 7 Toán,tiếng Anh 3 1 150k trần quý kiên cầu giấy sinh viên kinh nghiệm Chọn
870 11 Toán 2 1 150k giảng võ ba đình sinh viên nữ Chọn
892 9 tiếng Anh 3 1 150k ngọc khánh ba đình. sinh viên nữ Chọn
896 5 Toán 2 1 120k nghĩa dũng ba đình sinh viên nữ Chọn
894 8 tiếng Anh 2 1 120k thụy khuê tây hồ. sinh viên nữ Chọn
6 Văn 2 1 120k trường chinh thanh xuân sinh viên sư phạm Chọn
9 Địa 2 1 150/250k phúc tân hoàn kiếm sinh viên/giáo viên Chọn
6 tiếng Anh 2 1 120k vọng hà hoàn kiếm sinh viên Chọn
9 Toán 2 1 150k phúc tân hoàn kiếm sinh viên Chọn
842 6 Văn 2 1 120k vân canh nam từ liêm sinh viên Chọn
851 6 Văn 2 1 120k phúc tân hoàn kiếm sinh viên nữ Chọn
484 4 Toán 2 1 200k xuân phương từ liêm giáo viên Chọn
847 9 tiếng Anh 1 1 150k trần cung cầu giấy sinh viên nam Chọn
842 6 Văn 1 1 120k vân canh nam từ liêm sinh viên Chọn
837 2 tiếng Anh 2 1 120k quán thánh ba đình sinh viên Chọn
733 9 tiếng Anh 2 1 150k khu công nghiệp bắc thăng long, đông anh sinh viên nữ Chọn
712 9 1 1 120k đội cấn ba đình sinh viên nữ Chọn