Đăng Ký Gia Sư Tại Bảo Anh

Đăng nhập qua facebook để đăng ký làm gia sư, xem danh sách lớp và chọn lớp phù hợp.

Danh sách lớp gia sư

Danh sách lớp lớp cần gia sư, liên tục cập nhật bản danh sách lớp mới nhất 24/24. Liên hệ tư vấn: 0979.271.260 cô Hà

Mã số :597 - Lớp 4 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy giảng võ đống đa. - Yêu cầu sinh viên Ngoại Thương.

Mã số :583 - Lớp 9 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy phúc lợi long biên. - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :604 - Lớp Mầm non - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 3 Học sinh - Học phí 200k - Khu vực dạy tây mỗ, nam từ liêm. - Yêu cầu sinh viên Kinh nghiệm.

Mã số :617 - Lớp 10 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy núi trúc ba đình. - Yêu cầu sinh viên Nam/ nữ.

Mã số :623 - Lớp 9 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 300k - Khu vực dạy cổ bi gia lâm. - Yêu cầu giáo viên

Mã số :347 - Lớp 2 - Môn Toán,tiếng Việt - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 100k - Khu vực dạy hoàng sâm cầu giấy. - Yêu cầu sinh viên nữ. Kinh nghiệm.

Mã số :602 - Lớp 7 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy thị trấn đông anh. - Yêu cầu sinh viên

Mã số :632 - Lớp 9 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 200k - Khu vực dạy kim mã ba đình. - Yêu cầu sinh viên nữ. Kinh nghiệm.

Mã số :633 - Lớp 5 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy hoàng quốc việt cầu giấy. - Yêu cầu sinh viên Nữ. Kinh nghiệm.

Mã số :567 - Lớp 4 - Môn Toán,tiếng Việt - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy thanh lân thanh trì. - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :641 - Lớp 12 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy hát môn phúc thọ. - Yêu cầu sinh viên nam/ nữ

Mã số :657 - Lớp 11 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 250k - Khu vực dạy âu cơ tây hồ. - Yêu cầu giáo viên nữ

Mã số :659 - Lớp 11 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy an dương tây hồ - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :21/6A - Lớp 11 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy xuân đỉnh từ liêm. - Yêu cầu sinh viên Nam/ nữ

Mã số :18/7 - Lớp 2 - Môn Toán,tiếng Việt - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 100k - Khu vực dạy đội cấn ba đình. - Yêu cầu sinh viên

Mã số :655 - Lớp 1 - Môn Toán,tiếng Việt - 4 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 100k - Khu vực dạy ngõ 113 bạch đằng hoàn kiếm. - Yêu cầu sinh viên nam/ nữ.

Mã số :641A - Lớp 6 - Môn Toán văn cơ bản - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy mễ trì từ liêm. - Yêu cầu sinh viên nam/ nữ.

Mã số :679 - Lớp 9 - Môn Hóa Lý - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy quan hoa cầu giấy. - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :667 - Lớp 5 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy lò đúc hai bà trưng. - Yêu cầu sinh viên

Mã số :680 - Lớp tiếng Anh giao tiếp cho chị đi làm - Môn tiếng Anh - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 200k - Khu vực dạy timeciti minh khai. - Yêu cầu sinh viên

Mã số :684 - Lớp 5 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy lĩnh nam hoàng mai. - Yêu cầu sinh viên Nam.

Mã số :686 - Lớp 12 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy tân ấp ba đình. - Yêu cầu sinh viên Nữ.

Mã số :687 - Lớp 12 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy nguyễn chí thanh ba đình. - Yêu cầu sinh viên Nữ.

Mã số :689 - Lớp 11 - Môn Toán, lý - 4 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy hàng bông hoàn kiếm. - Yêu cầu sinh viên Nữ

Mã số :694 - Lớp 10 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy hoàng văn thái thanh xuân. - Yêu cầu sinh viên nữ. Kinh nghiệm.

Mã số :700 - Lớp 11 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy kv Mễ Trì Hạ Từ Liêm - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :699 - Lớp 8 - Môn Toán - Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy Dương Đình Nghệ Cầu Giấy. - Yêu cầu sinh viên chuyên Toán

Mã số :697 - Lớp hs vào lớp 1 - Môn Toán,tiếng Việt - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 100k - Khu vực dạy Cổ Nhuế - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :712 - Lớp 11 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy âu cơ tây hồ. - Yêu cầu sinh viên Nữ.

Mã số :715A - Lớp 7 - Môn tiếng Anh - 1 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy lương thế vinh, thanh xuân. - Yêu cầu sinh viên nam/nữ

Mã số Lớp Môn học Buổi/Tuần Số lượng HS Học phí Khu vực dạy Yêu cầu Xử lý
597 4 Toán 2 1 120k giảng võ đống đa. sinh viên Ngoại Thương. Chọn
583 9 Toán 2 1 150k phúc lợi long biên. sinh viên nữ Chọn
604 Mầm non tiếng Anh 2 3 200k tây mỗ, nam từ liêm. sinh viên Kinh nghiệm. Chọn
617 10 tiếng Anh 2 1 150k núi trúc ba đình. sinh viên Nam/ nữ. Chọn
623 9 Toán 2 1 300k cổ bi gia lâm. giáo viên Chọn
347 2 Toán,tiếng Việt 3 1 100k hoàng sâm cầu giấy. sinh viên nữ. Kinh nghiệm. Chọn
602 7 tiếng Anh 2 1 150k thị trấn đông anh. sinh viên Chọn
632 9 Toán 2 1 200k kim mã ba đình. sinh viên nữ. Kinh nghiệm. Chọn
633 5 Toán 2 1 120k hoàng quốc việt cầu giấy. sinh viên Nữ. Kinh nghiệm. Chọn
567 4 Toán,tiếng Việt 2 1 120k thanh lân thanh trì. sinh viên nữ Chọn
641 12 Toán 2 1 150k hát môn phúc thọ. sinh viên nam/ nữ Chọn
657 11 tiếng Anh 2 1 250k âu cơ tây hồ. giáo viên nữ Chọn
659 11 Toán 2 1 150k an dương tây hồ sinh viên nữ Chọn
21/6A 11 tiếng Anh 2 1 150k xuân đỉnh từ liêm. sinh viên Nam/ nữ Chọn
18/7 2 Toán,tiếng Việt 3 1 100k đội cấn ba đình. sinh viên Chọn
655 1 Toán,tiếng Việt 4 1 100k ngõ 113 bạch đằng hoàn kiếm. sinh viên nam/ nữ. Chọn
641A 6 Toán văn cơ bản 3 1 120k mễ trì từ liêm. sinh viên nam/ nữ. Chọn
679 9 Hóa Lý 2 1 120k quan hoa cầu giấy. sinh viên nữ Chọn
667 5 tiếng Anh 2 1 120k lò đúc hai bà trưng. sinh viên Chọn
680 tiếng Anh giao tiếp cho chị đi làm tiếng Anh 3 1 200k timeciti minh khai. sinh viên Chọn
684 5 tiếng Anh 2 1 150k lĩnh nam hoàng mai. sinh viên Nam. Chọn
686 12 Toán 2 1 150k tân ấp ba đình. sinh viên Nữ. Chọn
687 12 Toán 2 1 150k nguyễn chí thanh ba đình. sinh viên Nữ. Chọn
689 11 Toán, lý 4 1 150k hàng bông hoàn kiếm. sinh viên Nữ Chọn
694 10 Toán 2 1 150k hoàng văn thái thanh xuân. sinh viên nữ. Kinh nghiệm. Chọn
700 11 Toán 2 1 150k kv Mễ Trì Hạ Từ Liêm sinh viên nữ Chọn
699 8 Toán 1 150k Dương Đình Nghệ Cầu Giấy. sinh viên chuyên Toán Chọn
697 hs vào lớp 1 Toán,tiếng Việt 3 1 100k Cổ Nhuế sinh viên nữ Chọn
712 11 tiếng Anh 2 1 150k âu cơ tây hồ. sinh viên Nữ. Chọn
715A 7 tiếng Anh 1 1 120k lương thế vinh, thanh xuân. sinh viên nam/nữ Chọn