Đăng Ký Gia Sư Tại Bảo Anh

Đăng nhập qua facebook để đăng ký làm gia sư, xem danh sách lớp và chọn lớp phù hợp.

Danh sách lớp gia sư

Danh sách lớp lớp cần gia sư, liên tục cập nhật bản danh sách lớp mới nhất 24/24. Liên hệ tư vấn: 0979.271.260 cô Hà

Mã số :675 - Lớp 4 - Môn Toán,tiếng Việt - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 100k - Khu vực dạy hà trì hà đông. - Yêu cầu sinh viên Nam/ nữ.

Mã số :680 - Lớp tiếng Anh giao tiếp cho chị đi làm - Môn tiếng Anh - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 200k - Khu vực dạy timeciti minh khai. - Yêu cầu sinh viên

Mã số :684 - Lớp 5 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy lĩnh nam hoàng mai. - Yêu cầu sinh viên Nam.

Mã số :686 - Lớp 12 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy tân ấp ba đình. - Yêu cầu sinh viên Nữ.

Mã số :687 - Lớp 12 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy nguyễn chí thanh ba đình. - Yêu cầu sinh viên Nữ.

Mã số :689 - Lớp 11 - Môn Toán, lý - 4 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy hàng bông hoàn kiếm. - Yêu cầu sinh viên Nữ

Mã số :690 - Lớp 10 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy kim liên đống đa. - Yêu cầu sinh viên Nữ.

Mã số :694 - Lớp 10 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy hoàng văn thái thanh xuân. - Yêu cầu sinh viên nữ. Kinh nghiệm.

Mã số :700 - Lớp 11 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy kv Mễ Trì Hạ Từ Liêm - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :699 - Lớp 8 - Môn Toán - Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy Dương Đình Nghệ Cầu Giấy. - Yêu cầu sinh viên chuyên Toán

Mã số :697 - Lớp hs vào lớp 1 - Môn Toán,tiếng Việt - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 100k - Khu vực dạy Cổ Nhuế - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :712 - Lớp 11 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy âu cơ tây hồ. - Yêu cầu sinh viên Nữ.

Mã số :715A - Lớp 7 - Môn tiếng Anh - 1 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy lương thế vinh, thanh xuân. - Yêu cầu sinh viên nam/nữ

Mã số :717 - Lớp 9 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy nam trung yên cầu giấy. - Yêu cầu sinh viên nam/ nữ.

Mã số :718 - Lớp 4 - Môn Toán,tiếng Việt - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy phúc xá ba đình. - Yêu cầu sinh viên nam/ nữ.

Mã số :719 - Lớp 1 - Môn Toán,tiếng Việt - 5 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 100k - Khu vực dạy lĩnh nam hoàng mai. - Yêu cầu sinh viên

Mã số :709 - Lớp 4 - Môn Toán,tiếng Việt - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy thụy khuê tây hồ. - Yêu cầu sinh viên Nữ

Mã số :695 - Lớp 8 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1(hs nữ) Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy Kim Giang, Thanh Xuân. - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :722 - Lớp 11 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy nguyễn xiển thanh xuân. - Yêu cầu sinh viên Nam.

Mã số :723 - Lớp 3 - Môn Toán,tiếng Việt - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 100k - Khu vực dạy vĩnh quỳnh thanh trì. - Yêu cầu sinh viên

Mã số :725 - Lớp 8 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy bùi xương trạch thanh xuân. - Yêu cầu sinh viên nữ.

Mã số :707 - Lớp 1 - Môn Toán,tiếng Việt - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 100k - Khu vực dạy tôn đức thắng đống đa. - Yêu cầu sinh viên nam/ nữ.

Mã số :750 - Lớp 10 - Môn tiếng Anh - 1 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 300k - Khu vực dạy Hoàng Đạo Thúy Thanh xuân - Yêu cầu giáo viên nữ

Mã số :731 - Lớp 8 - Môn Toán - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy Kim Giang thanh Xuân - Yêu cầu sinh viên kinh nghiệm

Mã số :735 - Lớp 8 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy Linh Đàm Hoàng Mai - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :736A - Lớp 12 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy Nguyễn Văn Linh Long Biên - Yêu cầu sinh viên nam nữ

Mã số :736 - Lớp 10 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy Nguyễn văn Linh Long Biên - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :737 - Lớp 2 - Môn Toán,tiếng Việt - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 200k - Khu vực dạy Kim Đồng giải phóng - Yêu cầu giáo viên

Mã số :738 - Lớp 8 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy thiên đường Bảo Sơn - Yêu cầu sinh viên nam nữ

Mã số :739 - Lớp 5 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy Đại Mỗ Nam Từ Liêm - Yêu cầu sinh viên

Mã số Lớp Môn học Buổi/Tuần Số lượng HS Học phí Khu vực dạy Yêu cầu Xử lý
675 4 Toán,tiếng Việt 3 1 100k hà trì hà đông. sinh viên Nam/ nữ. Chọn
680 tiếng Anh giao tiếp cho chị đi làm tiếng Anh 3 1 200k timeciti minh khai. sinh viên Chọn
684 5 tiếng Anh 2 1 150k lĩnh nam hoàng mai. sinh viên Nam. Chọn
686 12 Toán 2 1 150k tân ấp ba đình. sinh viên Nữ. Chọn
687 12 Toán 2 1 150k nguyễn chí thanh ba đình. sinh viên Nữ. Chọn
689 11 Toán, lý 4 1 150k hàng bông hoàn kiếm. sinh viên Nữ Chọn
690 10 tiếng Anh 2 1 120k kim liên đống đa. sinh viên Nữ. Chọn
694 10 Toán 2 1 150k hoàng văn thái thanh xuân. sinh viên nữ. Kinh nghiệm. Chọn
700 11 Toán 2 1 150k kv Mễ Trì Hạ Từ Liêm sinh viên nữ Chọn
699 8 Toán 1 150k Dương Đình Nghệ Cầu Giấy. sinh viên chuyên Toán Chọn
697 hs vào lớp 1 Toán,tiếng Việt 3 1 100k Cổ Nhuế sinh viên nữ Chọn
712 11 tiếng Anh 2 1 150k âu cơ tây hồ. sinh viên Nữ. Chọn
715A 7 tiếng Anh 1 1 120k lương thế vinh, thanh xuân. sinh viên nam/nữ Chọn
717 9 Toán 2 1 150k nam trung yên cầu giấy. sinh viên nam/ nữ. Chọn
718 4 Toán,tiếng Việt 3 1 120k phúc xá ba đình. sinh viên nam/ nữ. Chọn
719 1 Toán,tiếng Việt 5 1 100k lĩnh nam hoàng mai. sinh viên Chọn
709 4 Toán,tiếng Việt 3 1 120k thụy khuê tây hồ. sinh viên Nữ Chọn
695 8 Toán 2 1(hs nữ) 120k Kim Giang, Thanh Xuân. sinh viên nữ Chọn
722 11 Toán 2 1 150k nguyễn xiển thanh xuân. sinh viên Nam. Chọn
723 3 Toán,tiếng Việt 3 1 100k vĩnh quỳnh thanh trì. sinh viên Chọn
725 8 Toán 2 1 120k bùi xương trạch thanh xuân. sinh viên nữ. Chọn
707 1 Toán,tiếng Việt 3 1 100k tôn đức thắng đống đa. sinh viên nam/ nữ. Chọn
750 10 tiếng Anh 1 1 300k Hoàng Đạo Thúy Thanh xuân giáo viên nữ Chọn
731 8 Toán 3 1 120k Kim Giang thanh Xuân sinh viên kinh nghiệm Chọn
735 8 Toán 2 1 120k Linh Đàm Hoàng Mai sinh viên nữ Chọn
736A 12 Toán 2 1 150k Nguyễn Văn Linh Long Biên sinh viên nam nữ Chọn
736 10 tiếng Anh 2 1 150k Nguyễn văn Linh Long Biên sinh viên nữ Chọn
737 2 Toán,tiếng Việt 2 1 200k Kim Đồng giải phóng giáo viên Chọn
738 8 Toán 2 1 150k thiên đường Bảo Sơn sinh viên nam nữ Chọn
739 5 Toán 2 1 120k Đại Mỗ Nam Từ Liêm sinh viên Chọn