Đăng Ký Gia Sư Tại Bảo Anh

Đăng nhập qua facebook để đăng ký làm gia sư, xem danh sách lớp và chọn lớp phù hợp.

Danh sách lớp mới

Danh sách lớp lớp cần gia sư, liên tục cập nhật bản danh sách lớp mới nhất 24/24. Liên hệ tư vấn: 0979.271.260 cô Hà

Lớp 9 - Môn Lý - 1 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy hoàng hoa thám ba đình - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :674 - Lớp tin học văn phòng - Môn tin học - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy tôn đức thắng đống đa - Yêu cầu sinh viên nam

Mã số :673 - Lớp 1 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 250k - Khu vực dạy trung kính cầu giấy - Yêu cầu giáo viên

Mã số :541 - Lớp 6 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy tam hiệp thanh trì - Yêu cầu sinh viên

Mã số :436 - Lớp 6 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy đông mỹ thanh trì - Yêu cầu sinh viên

Mã số Lớp Môn học Buổi/Tuần Số lượng HS Học phí Khu vực dạy Yêu cầu Xử lý
9 1 1 120k hoàng hoa thám ba đình sinh viên nữ Chọn
674 tin học văn phòng tin học 3 1 150k tôn đức thắng đống đa sinh viên nam Chọn
673 1 tiếng Anh 2 1 250k trung kính cầu giấy giáo viên Chọn
541 6 tiếng Anh 2 1 120k tam hiệp thanh trì sinh viên Chọn
436 6 tiếng Anh 2 1 120k đông mỹ thanh trì sinh viên Chọn