Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

Đăng Bởi Gia Sư Bảo Anh | 05 . 02 . 2018

Thì hiện tại đơn (The simple present) là một thì rất quan trọng trong tiếng Anh và được dùng thường xuyên để diễn tả một hành động chung chung, tổng quát lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một sự thật hiển nhiên hoặc một hành động diễn ra trong thời gian hiện tại. Vậy dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn là gì? Làm thế nào để sử dụng chính xác thì này trong quá trình học tiếng anh?

Theo các giáo viên của Trung tâm Gia sư Bảo Anh: không khó để nhận biết thì hiện tại đơn. Chúng ta cần phải hiểu rõ cách sử dụng của nó cũng như dựa vào một vài đặc điểm cơ bản để nhận biết thì này.

1. Các sử dụng thì hiện tại đơn

- . Diễn tả một thói quen, một hành động xảy ra thường xuyên lặp đi lặp lại ở hiện tại.

Ex:  He watches TV every night.

- Diễn tả một chân lý, một sự thật hiển nhiên

Ex:The sun rises in the East.

- Diễn tả một lịch trình có sẵn, thời khóa biểu, chương trình

Ex: The plane leaves for London at 12.30pm.

- Dùng sau các cụm từ chỉ thời gian when, as soon asvà trong câu điều kiện loại 1

Ex:We will not believe you unlesswe see it ourselves.

– If she asks you, tell her that you do not know.

2. Cấu trúc của thì hiện tại đơn

Câu khẳng định: S + V(s/es) + (O)

Nếu chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít ( He, She, it) thì thêm s/es sau động từ (V)

Vd :

+ I use internet everyday.

+ She often goes to school at 7 o’ clock.

Câu phủ định: S + do not/don't + V + (O)

S + does not/doen't + V + (O)

Vd :

I don’t think so

She does not like it

Câu nghi vấn: (Từ để hỏi +) Do/does + S + V + (O)?

Vd: What does she do ?

(Từ để hỏi +) Don't/doesn't + S + V + (O)?

Vd: Why don’t  you study Enghlish ?

(Từ để hỏi +) Do/does S + not + V + (O)?

Vd: Why does she not goes to beb now ?

3. Dấu hiệu nhận biết

- Thì hiện tại đơn dùng để diễn tả những sự việc mà bạn thường xuyên làm, hoặc thói quen của bạn ở hiện tại. Ví dụ: I go to school every day.

- Một số dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn: Often, usually, frequently, Always, constantly, Sometimes, occasionally,  Every day/ week/ month…

Thì hiện tại đơn là một trong những thì đầu tiên được học trong quá trình học tiếng anh. Vậy chúng ta cần phải nắm chắc dấu hiệu nhận biết của thì này cũng như cấu trúc của nó để biết cách sử dụng cho phù hợp.

Chúng ta có thể sử dụng nhuần nhuyễn thì hiện tại đơn thông qua việc học kỹ bài trên lớp, luyện nói cùng bạn mọi lúc mọi nơi hoặc học cùng gia sư tại nhà…Chúng ta càng luyện tập chăm chỉ bao nhiêu thì khả năng nói tiếng anh của chúng ta càng tốt bấy nhiêu. Đó chính là một vài chia sẻ của các giáo viên Trung tâm Gia sư Bảo anh.

Mọi thắc mắc về thì hiện tại đơn cũng như cần tìm gia sư tại nhà, các bạn có thể liên hệ để nhận được sự tư vấn cụ thể.

Trung tâm gia sư Bảo Anh

Hotline:0979.271.260 cô Hà

Xem thêm: Dấu hiệu nhận biết con cần gia sư tiếng Anh