Gia sư Hóa khu vực trường Kinh Tế Quốc Dân TRƯƠNG MẠNH HÙNG

Đăng Bởi Gia Sư Bảo Anh | 06 . 12 . 2019

Gia sư Hóa khu vực trường Kinh Tế Quốc Dân. Mình có điểm mạnh về môn hóa học , mình có khả năng truyền đạt , khả năng thuyết phục và trách nghiệm sẽ khiến mình sẽ làm tốt trong công việc được giao

Gia sư Hóa khu vực trường Kinh Tế Quốc Dân TRƯƠNG MẠNH HÙNG

► Họ tên: TRƯƠNG MẠNH HÙNG

► TẠI: sinh viên năm nhất của đại học Kinh tế quốc dân

► Ngày sinh: 16/02/2001

► Chứng minh thư: 035201001219

► Môn dạy: Hóa lớp 8 đến 12

► Thời gian dạy: Sáng Tối 2 đến CN