Gia sư Tiếng Anh khu vực Hàm Nghi Mỹ Đình NGUYỄN KHÁNH LINH

Đăng Bởi Gia Sư Bảo Anh | 06 . 12 . 2019

Gia sư dạy kèm Tiếng Anh lớp 1 đến lớp 9 khu vực Hàm Nghi Mỹ Đình. Năng động trong các hoạt động của trường lớp Có thể tổ chức các hoạt động cho nhà trường Có thể dạy học bằng nhiều hình thức thú vị cho các em học sinh

Gia sư Tiếng Anh khu vực Hàm Nghi Mỹ Đình NGUYỄN KHÁNH LINH

► Họ tên: NGUYỄN KHÁNH LINH

► Sinh viên: Năm nhất, trường Đh Ngoại Ngữ

► Sinh ngày: 20.04.2000

► CNMD: 031300000211

► Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 1 đến 9

► Thời gian dạy: các tối 2, 4, 5, 6