Gia sư Toán khu vực Phúc Tân Long Biên PHẠM VĂN QUANG

Đăng Bởi Gia Sư Bảo Anh | 06 . 12 . 2019

Gia sư Toán khu vực Phúc Tân Long Biên PHẠM VĂN QUANG Mình đang học đại học năm 2 Đại học Xây Dựng và năm nhất được học bổng . Có kiến thức khá chắc về môn Toán

Gia sư Toán khu vực Phúc Tân Long Biên PHẠM VĂN QUANG

► Ho tên: PHẠM VĂN QUANG

► Sinh viên Năm 2 tại trường Đại học Xây Dựng

► Ngày sinh: 24.09.2000

► Chứng minh thư: 033200006855

► Môn dạy: Toán lớp 6 đến 12

► Thời gian; Các buổi tối trong tuần